Om festivalen

Programkomité

Leder Olaug Øveland Sætren, Grimstad bibliotek
Anita Estensen, Aust-Agder museum og arkiv
Brit Østerud, Grimstad bibliotek
Inger- Helen Kilsti, Kulturtjenesten
Anita Aabel, Kulturtjenesten
Karin Glomsaker, Kulturtjenesten
Sissel Nytun, Grimstad barnehage
Marianne Tønnessen, Fjære ungdomsskole
Elisabeth Groos Kilen, Fevik skole
Julie Elisabeth Agre Stene, fylkesbiblioteket i Agder
Annika Valsø Buksholt, Grimstad kommune

Samarbeidspartnere

BARNEBOKFESTIVALEN I GRIMSTAD arrangeres av «Grimstad – dikternes by» i godt samarbeid med flere:

Grimstad kommune Kulturtjenesten
Grimstad Bibliotek
Grimstad Kulturskole
Grimstadskolene
Aust-Agder Museum og Arkiv, avdeling Grimstad bys museer
Agder fylkesbibliotek
Grimstad Kulturhus
Norli

«Grimstad – dikternes by» er et samarbeid mellom Grimstad kommune, Kulturtjenesten og Grimstad bibliotek og Grimstad bys museer.

Festivalen er støttet av: Grimstad kommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFF) og Kavlifondet.

Barnebokfestivalen er en del av satsingen på Den kulturelle skolesekken i Grimstad kommune.

Festivallogo  og illustrasjon er utarbeidet av Silje Granhaug.

Kontakt

Festivalsjef Olaug Øveland Sætren, , telefon 37 25 01 93, e-post: olaug.saetren@grimstad.kommune.no
Pressekontakt Anita Estensen, mobil 930 32 129, e-post: anita.estensen@aama.no