INVITASJON TIL FAGDAG:
METODEN ER KODEN – BARN OG LESING
5. April i Grimstad bibliotek kl. 9.30-15.15

Foredragsholderne  jobber med litteratur og lesing gjennom forskjellige metoder og tilnærminger. Vi ønsker å sette søkelyset på arbeidsmetoder som gir spin-off effekter, «alt det andre» gode som barna lærer og erfarer gjennom arbeid med lesing, og som i planer nevnes med ord som folkehelse, livsmestring, demokrati, medborgerskap og ikke minst kritisk tenkning. Len dere tilbake, bli inspirert. Alt det fortelles om her, kan dere få til der hjemme på biblioteket/skolen!
Les mer: http://barnebokfestivalen.no/fagdag-metoden-er-koden-barn-og-lesing/