INVITASJON TIL FAGDAG FOR BIBLIOTEKARER OG LÆRERE:

METODEN ER KODEN – BARN OG LESING

5. April i Grimstad bibliotek kl. 9.30-15.15

Festivalillustratør: Anna Tromop

Foredragsholderne i år jobber med litteratur og lesing gjennom forskjellige metoder og tilnærminger. Vi ønsker å sette søkelyset på arbeidsmetoder som gir spin-off effekter, «alt det andre» gode som barna lærer og erfarer gjennom arbeid med lesing, og som i planer nevnes med ord som folkehelse, livsmestring, demokrati, medborgerskap og ikke minst kritisk tenkning.

Len dere tilbake, bli inspirert. Alt det fortelles om her, kan dere få til der hjemme på biblioteket/skolen!

Deltageravgift kr. 500 inkl. kaffe/te og lunsj. Gi beskjed om eventuelle diettbehov.

Påmelding her: https://austagderfk.pameldingssystem.no/fagdag-for-bibliotekarer-og-laerere-barnebokfestivalen-i-grimstad

Program:

09.30-10.00 Registrering, frukt, kaffe og velkommen

Aldri før har så mange elever vært med i Bokslukerprisen i Aust-Agder; rundt 75 klassesett er delt ut, 3 anmelderklasser og en juryklasse. Hva gjør det med dem?

10.00-10.45 Kritisk lesing: Troels Posselt Hvordan kritisk lesing gjennom jury- og anmelderarbeid også oppøver verktøy for kritisk og demokratisk tenkning.

Det bokbades så det spruter blant barn og unge i Norge, mye takket være Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard. Hva gjør det med lesingen, å vite at de skal møte forfatteren etter å ha lest boka?

10.45 – 11.30 Bokbading: Vilde Kamfjord forteller om metoden og deler erfaringer. Metoden inneholder både grundig arbeid med tekst og et forfatterbesøk hvor elevene skal intervjue forfatteren i et bokbad.

11.30-12.15 Lunsj

Å kjenne på følelser gjennom tekst uten å bli avkrevd vitnesbyrd

12.15-13.15 Shared reading: Kirsten Muhle forteller om metoden, det som skiller dette fra vanlige lesesirkler og hennes erfaringer gjennom arbeid med shared reading.

Om å la barn og unge mene det de mener, løsne på stemmebåndet og tankegangen…og tips om nye bøker som pirrer til diskusjon

13.30 – 14.15 «10 spørsmål som får barn og unge til å mene og et kresent utvalg nye bøker å mene noe om» Guri Fjeldberg om hvordan sette litteratursamtalen i gang blant barn og ungdom pluss tips om gode bøker fra 2018/2019.

14.15-14.30 Pause

14.30-15.15 Forts. «10 spørsmål som får barn og unge til å mene og et kresent utvalg nye bøker å mene noe om» av Guri Fjeldberg om hvordan sette litteratursamtalen i gang blant barn og ungdom pluss tips om gode bøker fra 2018/2019

PS. Vil du ha med deg et forfattermøte på slutten av dagen? Da kan du stoppe opp i bibliotekets amfi og få med deg bokblogger Nora Vinjor Røssland(14). Hun skal bokbade forfatter Robert Næss!

Kort om foredragsholdere:
Troels Posselt
Foto: Kristin Strøm
Troels Posselt er rådgiver i Foreningen !Les med prosjektansvar for Bokslukerprisen for elever på 5. og 6. trinn og Leseskogen for elever på 1. og 2. trinn. Han er litteraturviter og pedagog, og har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen og videregående skole.
Vilde Kamfjord
Foto:
Cecilie Owren
Vilde Kamfjord har studert ved Norsk Barnebokinstitutt, forfatterutdanningen, og sitter i styret i UKM Norge. Hun har jobbet med flere litterarturformidlingsmetoder, deriblant barnebokbad. Bokbad konseptet er utviklet av Vilde Kamfjord i samarbeid med Pål Brekke Indregard og foreningen !les. Hun har også jobbet som produsent og programansvarlig for DKS.
Kirsten Muhle
Foto:
Jonas Rydén
Kirsten Muhle har helsefaglig bakgrunn, og har i flere år jobbet ved Sandefjord bibliotek med for eksempel «Pusterommet» – et samarbeidsprosjekt mellom bibliotek og folkehelse.

Har vært med å starte «Litteratur for alle», en litteraturarena og kulturformidler i Sandefjord. I 2017 tok hun leseguide kurs i Danmark, og har god erfaring med lesemetoden Shared Reading på ungdomstrinnet.